Raad & Mulder BV
  • Doorstart
  • Bedrijfsfinanciering
  • Faillissement Afwenden
telefoon

KREDIETWEIGERING

Vandaag heb ik de volgende email verzonden aan enkele registeraccountants.Als ik dit vaak meemaak moeten accountants het ook vaak zien gebeuren. Email nieuwsbericht Raad & Mulder BV, bedrijfsjuridisch adviesbureau en bedrijfsadvies, gespecialiseerd in insolventierecht en fiscaal invorderingsrecht signaleert. Dit bericht is bestemd voor accountants. Het regent het laatste half aar kredietopzeggingen van banken. Alleen al bij Raad & Mulder BV, althans bij haar clienten, twee maal per maand zeker. Dat zal ongetwijfeld meer worden. Inmiddels heeft RAAD & MULDER BV een standaard strategie om elke keer toe te passen. De kredietopzegging wordt niet geaccepteerd. De bank wordt gehouden aan de overeenkomst. Hooguit wordt een inspanningsverplichting opgenomen om een andere bankier te zoeken. Echter, geen resultaatverplichting. De bank wordt gezien de consequenties van een kredietopzegging gehouden aan zorgvuldig handelen jegens de client. Zo nodig wordt de huisadvocaat ingeschakeld om de bestaande kredietovereenkomst blijvend af te dwingen. Dat werkt tot nu toe goed. In geval van kredietopzeggingen kunt u bellen met Raad & Mulder BV. Natuurlijk zijn er inmiddels uitstekende contacten met andere (niet particuliere) geldverstrekkers. Meer informatie en E-tips volgen.